Varazdin City Sports Hall

Varaždinska Gradska sportska dvorana služi kao urbani generator u novom dijelu grada u blizini industrijske zone.  Dvorana se nalazi u gotovo netaknutoj šumi.

Očekuje se da će buduće korištenje sportske dvorane uvelike ovisiti o stanovnicima Varaždina te prihvaćanju dvorane kao važnog dijela njihovog grada.

Tenderi koji se objavljuju za razna događanja, fokusiraju se na multifunkcionalnu upotrebu dvorane. Na  taj način dodatno se hoće postići da dvorana postane mjesto urbanog života.

Dizajneri su predvidjeli  i druge urbane elemente za stanovnike grada kao bi koristiti dvoranu I u svoje slobodno vrijeme. Struktura sportske dvorane sličano je osmišljena I to na način da se omogući vizualni kontakt s prirodom te dodatno naglasiti veza između rijeke i šume.

Komercijalni objekti nalaze se na šetnici uz rijeku u smjeru nasipa ili kanalu. Objekti su šire lagano kako bi se omogućio pogled iz unutrašnjosti  dvorane koja je cijelom širinom paralelna sa vanjskom šetnicom.

Staza koja okružuje dvoranu nalazi se okomito u odnosu na glavni ulaz.

Baza dvorane izrađena je od betonske konstrukcije; Prvi kat je napravljen od stakla, a gornji dio kao kompaktna cjelina zatvorenog volumena sa svijetlim otvorima. Tendencija je da ima što vise prirodne svjetlosti, tako da se reflektira dnevna svjetlost iz što dubljih dijelova šume. Sve su to elementi koji  čine sportsku dvoranu dijelom urbanog niza.